แจ้งปัญหาออนไลน์ SAU Hybrid learning

แจ้งปัญหาอื่นๆ

 
Picture of Elearning SAU
แจ้งปัญหาอื่นๆ
by Elearning SAU - Friday, 15 March 2019, 3:04 PM
 

แจ้งปัญหาอื่นๆ กรุณาระบุปัญหาให้ชัดเจน พร้อมทั้งอีเมลเพื่อการติดกลับจากเจ้าหน้าที่

Asst.Professor.Surat Deerod
ผู้สอนไม่สามารถเข้าไปแก้ไขเนื้อหาได้
by สุรัตน์ ดีรอด - Thursday, 21 March 2019, 3:50 PM
 

ผมอาจารย์สุรัตน์ ดีรอด suratd@sau,ac.th ผู้สอนวิชา 614102 กลศาสตร์วัสดุ ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขเนื้อหาในรายวิชาของตัวเองได้ ขอคำแนะนำด้วยครับ

Picture of Elearning SAU
ตอบ: ผู้สอนไม่สามารถเข้าไปแก้ไขเนื้อหาได้
by Elearning SAU - Friday, 22 March 2019, 2:59 PM
 

ค่ะ เกิดปัญหาเนื่องจาก อาจารย์ลบชื่อตนเองออกจากวิชาค่ะ ตอนนี้ได้แอดอาจารย์เข้าไปเรียบร้อยแล้วค่ะ รบกวนอาจารย์ลองเข้าอีกทีนะคะ