ข่าวและประกาศ

เอกสารที่ต้องเตรียม
มคอ - รูปประจำตัว - รูปหน้าปกรายวิชา - ไฟล์เอกสารการสอน - คลิปวีดีโอ (จาก youtube หรือ google drive) - ข้อสอบหรือการบ้าน
---------------------------------------------------------------------------------------------------

ดาวน์โหลดคู่มือ SAU Hybrid Learning (สำหรับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์) 

- คู่มือ เวอร์ชั่น  20/10/2561 >>       << เวอร์ชั่นล่าสุด!!   

- คู่มือ เวอร์ชั่น 17/10/2561 >>  

- คู่มือ เวอร์ชั่น V. 1.1 >>                                     

- คู่มือ เวอร์ชั่น V.1 >> 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดาวน์โหลดตัวอย่างไฟล์ข้อสอบ   >> 

ดาวน์โหลดแผนการอบรม   >>  

LOGO มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  >>