แจ้งปัญหาออนไลน์ SAU Hybrid learning

แจ้งปัญหาอื่นๆ

 
Picture of Elearning SAU
ตอบ: ผู้สอนไม่สามารถเข้าไปแก้ไขเนื้อหาได้
by Elearning SAU - Friday, 22 March 2019, 2:59 PM
 

ค่ะ เกิดปัญหาเนื่องจาก อาจารย์ลบชื่อตนเองออกจากวิชาค่ะ ตอนนี้ได้แอดอาจารย์เข้าไปเรียบร้อยแล้วค่ะ รบกวนอาจารย์ลองเข้าอีกทีนะคะ