ฝึกสนทนาภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่างๆโดยเน้นความหมายและการใช้ภาษาที่ถูกต้อง นอกจากนี้เรียนคำศัพท์  รูปประโยคและอักษรคันจิใหม่ต่อเพื่อที่จะเพิ่มความหามารถการสนทนา